top of page

השירותים שלנו

שירותי ניהול הכספים:   

 

 • בניית תקציב עיסקי וניהול בקרה שוטפת

 • הכנה וניתוח של דוחות כספיים וניהוליים שוטפים

 • ניהול תזרים מזומנים 

 • עבודה מול בנקים לצרכי ושיפור תנאי האשראי     

 • הכוונה, פיקוח ובקרה על צוות הכספים והנהלת החשבונות

 • בקרה ופיקוח על גביה מלקוחות

 • פיתוח והטמעת בקרות פנימיות

 • הובלת תהליכי התייעלות וחסכון 

 • יעוץ שוטף לבעלי ומנכ"לי החברות

שירותים נלווים:

 • הנהלת חשבונות

 • חשבות שכר 

 • סיוע בקבלת אשראי

 • מיזוגים ורכישות, גיוס שותפים וגיוס הון

מנטורינג וליווי אישי למנהלי כספים:
 

 • התמודדות עם כניסה לתפקיד חדש

 • תמיכה בהתפתחות האישית והמקצועית

 • כלים לניהול והנעת עובדים 

 • שדרוג מיומנויות ניהול ותקשורת

 • התמודדות עם קונפליקטים בארגון

 • התנהלות בישיבות הנהלה וישיבות דירקטוריון

 • התמודדות עם פוליטיקה ארגונית
bottom of page